foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vélo Club De Roubaix Cyclotourisme

Route et VTT

                             
REGLEMENT

Bekijk hier het volledige reglement

Uittreksel uit het reglement

PARIS-ROUBAIX CYCLOTOURISME is een fietstocht, zonder rangschikking of tijdsopname, georganiseerd door de Vélo Club de Roubaix Cyclotourisme. PARIS-ROUBAIX CYCLOTOURISME maakt deel uit van het organisatiescharter van de Franse Federatie van Cyclotoerisme.

PARIS-ROUBAIX CYCLOTOURISME staat open voor iedereen die het inschrijvingsformulier heeft ingevuld en de door de organisator vastgestelde inschrijvingsprijs heeft betaald. Voor niet-begeleide jongeren onder de 18 jaar is toestemming van de ouders vereist. Voor dit evenement zonder tijdsregistratie is geen medisch certificaat of vergunning vereist.

Omdat PARIS-ROUBAIX CYCLOTOURISME een wielertoeristische fietstocht is, verbindt elke deelnemer zich ertoe de bepalingen van de wegcode en de plaatselijke verkeersregels te respecteren.

Het dragen van een helm is verplicht gedurende de gehele duur van de fietstocht.

De organisator heeft een verzekeringscontract afgesloten dat de financiële gevolgen dekt van zijn burgerlijke aansprakelijkheid, die van zijn medewerkers en alle deelnemers aan de fietstocht. Voor de deelnemers zijn de aangeboden garanties beperkt tot ongevallen die zij zouden kunnen veroorzaken tijdens de duur van het evenement.

De FFCT-licentiehouders zijn gedekt voor lichamelijk letsel en materiële schade die zij lijden onder het contract dat zij hebben afgesloten tijdens hun aansluiting en binnen de grenzen van de garanties die de gekozen formule biedt.

Niet-FFCT-licentiehouders zijn gedekt door een specifiek contract dat door de organisator wordt afgesloten voor de duur van de fietstocht. De garanties zijn die van de zogenaamde “Mini-Braquet”-formule die burgerlijke aansprakelijkheid, verdedigings- en rechtsmiddelen biedt. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld buiten de garanties voorzien in dit contract. De deelnemer dient desgewenst een persoonlijke verzekering af te sluiten om ongedekte schade te garanderen of de hoogte van de garanties te verhogen.

De Vélo Club de Roubaix Cyclotourisme wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade (diefstal, breuk, verlies, enz.) geleden aan de persoonlijke eigendommen van deelnemers, zelfs als de Vélo Club de Roubaix Cyclotourisme voor toezicht zorgt. De deelnemer, in zijn hoedanigheid van eigenaar of huurder, gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om tijdens de fietstocht de bewaring van zijn persoonlijke eigendommen te behouden.

De deelnemers verbinden zich ertoe de plaatsen waar ze worden ontvangen en de omgeving van de wegen die door PARIS-ROUBAIX CYCLOTOURISME worden gebruikt, te respecteren. Deelnemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geconstateerde schade
Het is ten strengste verboden om afval op straat te gooien. Op de bevoorradingsplaatsen zijn afvalbakken aanwezig.


 

OUDERLIJKE TOESTEMMING

 

Voor niet-begeleide deelnemers onder de 18 jaar is een toestemming van de ouders of voogd verplicht.

Download het document hier


RESPECT VOOR NATUUR EN DE OMGEVING

Gedurende het hele parcours zijn milieuvoorzorgsmaatregelen vereist van alle deelnemers, begeleiders en vrijwilligers :

- gooi niets op het parcours,

- respecteer beplantingen en gewassen, fauna en flora


Tijdens de route doorkruist u kwetsbare gebieden, regionale natuurparken, staatsbossen, beschermde groengebieden, enz. en ook verschillende Natura 2000-geklasseerde gebieden.

Hier is het nog meer dan elders noodzakelijk om het milieu te respecteren met speciale maatregelen.

 

In Natura 2000-zones worden de volgende verplichtingen toegevoegd:

- Totaal verbod op alle motorvoertuigen

- Verbod om de bewegwijzerde route te verlaten om elke vernietiging van fauna en flora te voorkomen

- geluidsoverlast beperken


Deze regels gelden ook voor begeleiders